Privacy policy

Nordic Walking Leuven – Nicole Broeckx

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen om bestaande en nieuwe cliënten te laten weten hoe ze omgaan met hun gegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor mij en ik informeer je graag met mijn Nordic Walking Leuven Privacy Verklaring. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan hoor ik die graag.

Nordic Walking Leuven Privacy Verklaring

Wanneer je je inschrijft op mijn nieuwsbrief informeer ik je occasioneel over nieuwe activiteiten en over interessante topics rondom Nordic Walking Leuven. Ik houd niet van spam en je e-mailadres is in goede handen. Het wordt voor geen enkel ander doel gebruikt en je kan je te allen tijde uitschrijven.

Indien je me contacteerde via het contactformulier van mijn website of via email, dan houd ik je e-mailadres bij in mijn mailprogramma, op een beveiligde computer met up-to-date software. Gegevens welke je mij verstrekt via een informatieverzoek of e-mail worden enkel gebruikt en opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Ze worden  digitaal en/of op papier verwerkt en bewaard in een afgesloten ruimte of op een beveiligde computer met up-to-date software. Ik doe mijn uiterste best om jou privacy te waarborgen en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Je gegevens worden niet langer bewaard dan de strikt noodzakelijke bewaartermijn = 7 jaar voor boekhouddocumenten.

Volgende gegevens houd ik bij:

 • naam en voornaam
 • telefoon en/of mobiel gsm nummer (gsm nummer = belangrijk om je een last-minute bericht te kunnen zenden!)
 • geboortejaar/datum  (is relevant om enig idee te hebben van de leeftijd van deelnemers)
 • adres
 • relevante informatie/feedback van jou
 • je rekeningnummer (voor eventuele terugbetaling wanneer een cursus niet kan doorgaan)

Je gegevens kunnen ook nog voor andere doelen gebruikt worden zoals voor het opstellen van een factuur en/of mijn financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Aanvullende informatie met betrekking tot de nieuwe europese privacyregelgeving (AVG) DD. 25 mei 2018

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy-rechten:

 • recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen;
 • recht op vergetelheid: je hebt het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn;
  • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt;
  • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking;
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken;
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een website;
 • recht op inzage: je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien;
 • recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens te laten aanvullen;
 • recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn;
  • de verwerking onrechtmatig is;
  • de gegevens niet meer nodig zijn;
  • je bezwaar maakt;
 • recht met betrekking tot de geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.